ELEKTRONIKBLADET Nr.6

[ Tillbaka ] Bläddra i magasinet: Tillbaka Tillbaka Nästa [ Elektronikskolan ]


Spänningsregulator med transistorer

Enkelt transistorlarm

Ett klassiskt schema på spänningsregulator byggd med transistorer!
Eftersom det finns en likriktare kan kortet matas med lik- eller växelspänning.
Effekttransistorn är här en NPN-darlington BD681 men kan vara annan effekttransistor av darlingtontyp. Övriga komponenter är standard.
Utspänningen regleras med R5 och automatisk strömbegränsning erhålles genom T3 med motstånden R7 och ev. R8. Med 1ohm strömbegränsar kopplingen vid ca 0,5A (1A om R8 inkopplad).
Det behövs sannolikt en kylare på effekttransistorn. Storleken beror på uttagen ström x skillnaden mellan in och utspänning= effektförlusten. Om denna blir större än ca 1W (det blir den oftast) behövs kylare.

Bygglust?

Om du har bygglust men saknar komponenter kan du köpa en komplett komponentsats. Alla komponenterna inklusive mönsterkort ingår i byggmodulen Spänningsregulator. Om du har komponenter kan du köpa endast mösterkort med byggbeskrivning.
Mer om den här kopplingen och 11 andra finns i boken Bygg med transistorer.

Denna sida senast uppdaterad: 061020.


© 2006 Belganet Dataelektronik 061020 nilsake@bde.se