ELEKTRONIKBLADET Nr.5

[ Tillbaka ] Bläddra i magasinet: Tillbaka Tillbaka Nästa [ Elektronikskolan ]


Ett enkelt transistorlarm

Enkelt transistorlarm

Detta är en enkel larmcentral som du bygger med några transistorer och ett relä. P4 är en ingång av typen NO (normalt öppen). Du kopplar en larmslinga mellan P4 och 0V. Om det sker en slutning av slingan drar reläet = larm.
P2 och P3 är larmingångar av typen NC (normalt sluten). Du kopplar en larmslinga mellan någon av dessa och 0V. Om denna slingan bryts drar reläet=larm. Kopplingen matas lämpligen med 12V DC.

Bygglust?

Om du har bygglust men saknar komponenter kan du köpa en komplett komponentsats. Alla komponenterna inklusive mönsterkort ingår i byggmodulen Transistorlarm. Mer om den här kopplingen och 11 andra finns i boken Bygg med transistorer.
Denna sida senast uppdaterad: 9701.


© 2006 Belganet Dataelektronik 061103 nilsake@bde.se