Belganet Dataelektroniks hemsida

[ Hem ] [ Produkter ] [ Elektronikskolan ] [ BDE ]


NYHETER

BDE lägger ner sin verksamhet!

BDE lägger ner sin verksamhet - se info på denna sida.

Surpluskatalog 2022!

Ny surpluskatalog kommer att släppas först när paketet Hobby och Skola samt läroböcker (bokpaketet) har sålts. Då kommer resterande elkomponenter i nya katalogen. Det går fortfarande att beställa efter gamla katalogen men mycket är slut och priser kommer att förändras med nya katalogen. Läs mer på surplussidan.

-Uppdaterad:211223-

Välkommen till hemsidan

Nedläggning av BDE

Familjeföretaget Belganet Dataelektronik (BDE) kommer att läggas ner under 2021-22. Efter 25 års arbete inom elektronikkonstruktion, hård- och mjukvara, konsultverksamhet, utbildning och postorderförsäljning går nu personalen i pension. Verksamheten inom produktutveckling och konsultverksamhet är redan överlämnad till ett annat företag och det som står på tur är postorderverksamheten. OBS: Mailadressen nilsake@bde har kapats och därför tvingats tas bort. Vid mail till oss kan endast nap@bde.se eller kerstin@bde.se anvöändas!!

Postorderverksamheten

I postorderdelen finns BDE:s böcker, hobbybyggsatser, massor av komponenter samt surpluskomponenter. Marknadsföringen av produkterna i postorderdelen har dock varit dålig de senaste åren och det skulle ta flera år att sälja ut allt i nuvarande takt. Försök att sälja mot anbud har inte gått så bra!! Avsikten är därför nu att avyttra/sälja allt utom surpluskomponenterna (se nedan) i ett paket via en anlitad extern mäklare - på Svenska Bolagstotget. Försäljningen genom Svenska Bolagstorget gäller allt som riktar sig till Hobby och Skola samt böcker ch skrifter framtagna av BDE. På BDE:s hemsida kommer fortfarande information att ligga kvar om dessa ingående produkter men ingen försäljning av dessa artiklar sker genom BDE! Svenska Bolagstorget har ansvar och ensamrätt för försäljningen och intressenter vänder sig till Svenska Bolagstorget: https://www.bolagsplatsen.se/a/77873 [ Svenska Bolagstorget ]

Försäljning via BDE

1) Ytmonterade komponenter - hela lagret av ytmonterade komponenter. Det går inte att sälja denna del styckvis! Hela denna del säljes i oktober 2022 via Tradera i ett paket mot anbud. Lägsta pris är satt till 5000kr. På Traderas sida finns en länk till katalogen. Komponenterna måste hämtas! Se länk till katalogen över alla ingående komponenter på Traderas sida.

2) Elektroniktidningar och teknisk litteratur (i huvudsak elektronik) på svenska och engelska - till salu. Böcker kan skickas (porto tillkommer) men billigast är att hämta! Katalogen uppdateras efterhand! Se katalogen här:
[ Böcker, Elektroniktidningar mm 210909 (uppdaterad) - pdf (ca 700kb) ]

3) Surpluskomponenter: När försäljningen via Svenska Bolagstorget (enligt ovan) är över kommer surpluskomponenter och överblivet material, apparater osv att listas i nya Surpluskatalog 2022. Det är just nu oklart hur dessa komponenter kommer att säljas (satser?).


Anbud

Anbud (exkl. moms) för paketet Ytmonterade komponenter lämnas via försäljningen på Tradera. Målsättningen är att försäljningen av detta paket skall avsluta under oktober 2022.

Gammal hemsideinfo

Hemsidan vänder sig till dig som sysslar med elektronik som hobby eller i skolarbetet, till entusiastiska amatörer och proffs, elever och lärare.

Hemsidan kommer att uppdateras efterhand. Förutom Surplussidorna är innehållet i första hand en beskrivning av produkter som är till försäljning via Svenska Bolagstorget - se info ovan!

Lära, bygga och experimentera med elektronik!

Under [Produkter] hittar du byggsatser, elektronikpaket, litteratur och inte minst surpluskomponenter. Här finns även länkar till aktuella kataloger.

Under [ Elektronikskolan ] finns länkar och material som riktar sig mot skolan eller för dig som söker kunskap.

Så här hittar du

Ovanför avdelaren (linjen) finns nu hemsidans huvudmenyer, senare även undermenyer.
Under avdelaren hamnar sedan den information du valt.
Välj gärna huvudmenyn BDE! Här finns nyttig beställningsinformation, om byn Belganet m.m.


© 2022 Belganet Dataelektronik 220109. Mailadress vid kontakt - se ovan!