BELGANET DATAELEKTRONIKS KATALOG

[ Hem ] [ Produkter ] [ Elektronikskolan ] [ BDE ]

[ Byggsatser ] [ Litteratur ] [ Tillbehör ] [ Komponenter ] [ Surplus ] [ Beställ ]
—> [ Innehållsförteckning ] [ Tillbaka ]


Tillbaka Tillbaka Nästa Lab.utrustning

Ledningsprovare med superförstärkare

Detta är ett projekt som bygger på kopplingen till en känslig förstärkare (BM001). Byggbeskrivningen är i tre steg (A-B-C) och utförlig. Dessutom ingår en funktionsbeskrivning. Olika tillämpningar beskrivs liksom experiment som kan genomföras med hjälp av medföljande extrakomponenter. I del C ingår en praktisk inbyggnadslåda med borrmall, panel m.m.
OBS: Till varje steg hör separat byggbeskrivning och inkopplingsanvisning.

Del A:

Det första steget i det här projektet är en enkel ledningsprovare som består av mönsterkort, batterikontakt, summer och mätsladdar - endast de passiva komponenterna (förutom dioden D1 och summern).
OBS: Fotot visar kretskortet i del A utan tillbehör som mätsladdar, summer och batterikontakt.

Kretskort ledningsprovare A

Del B:

I steg två tillkommer elektronik till en superförstärkare (darlington). Nu kan kortet användas för att känna av mycket små strömmar som fuktighet i en blomkruka, fuktiga händer (lögndetektor!), känslig ledningsprovare, temperatur och ljusnivå mm. Känsligheten kan ställas med en potentiometer.
OBS: Fotot visar kretkortet med förstärkare (utan tillbehör) Kretskort ledningsprovare B

Del C:

Det tredje steget innebär att det färdiga kretskortet byggs in i en lämplig enkel plastlåda 70,5x50,5x35 mm (633G0015) med anslutningskontakter och ratt. (fotot nere t.v.) Box ledningsprovare

Beställningsdata

Materialsats till hela projektet(A+B+C): Art.nr: BP003; Pris:120,00
----------
Materialsats till del A: Art.nr: BP003/A; Pris:50,00
----------
Materialsats till del B: Art.nr: BP003/B; Pris:25,00
----------
Materialsats till del C: Art.nr:BP003/C; Pris:60,00
----------

Alla priser i katalogen är inklusive moms.

© 2006 Belganet Dataelektronik 061022 nilsake@bde.se