BELGANET DATAELEKTRONIKS KATALOG

[ Hem ] [ Produkter ] [ Elektronikskolan ] [ BDE ]

[ Byggsatser ] [ Litteratur ] [ Tillbehör ] [ Komponenter ] [ Surplus ] [ Beställ ] [ Tillbaka ]


Litteratur


OBS: All egen framtagen littratur som beskrivs på denna sida finns inte längre att beställa från oss eftersom denna del har sålts. Denna sida kommer att redigeras lite längre fram! Eftersom det mycket tveksamt just nu vilka komponentsatser som kommer att finnas i nya surpluskatalogen har den här sidan inte redigerats! Helt klart är dock att boken Ellära med elektromagnetism (BL011) och boken Digital Elektronik (BL008) inte längre finns till försäljning genom oss!!!

Våra egna böcker är skrivna med enkelt språk och utan krångliga matematiska resonemang. De är inriktade på praktisk elektronik och passar både för utbildning och som handbok för elektronikbyggare.
Några av böckerna är kopplade till en eller ett par speciella byggsatser - se listan.
Om du är speciellt intresserad av kursmaterial i ämnena Ellära och/eller Digitalteknik hittar du mer information om detta inklusive om böckerna på skolsidorna [
Elektronikläromedel ].


Om du vill beställa något, läs då först under [ Beställ ] för lägsta porto m.m.

© 2009 Belganet Dataelektronik 091007 nilsake@bde.se