BELGANET DATAELEKTRONIKS KATALOG

[ Hem ] [ Produkter ] [ Elektronikskolan ] [ BDE ]

[ Byggsatser ] [ Litteratur ] [ Tillbehör ] [ Komponenter ] [ Surplus ] [ Beställ ]
—> [ Innehållsförteckning ] [ Tillbaka ]


Tillbaka Tillbaka Nästa Larm med tillbehör

Komplett larm med transistorer

I det här projektet ingår två byggsatser, en spänningsregulator med IC (BM017) som byggs i del A och ett transistorlarm med reläutgång (BM009) som byggs i del B. I del C byggs de båda kretskorten in i en snygg låda med panel (se bild nedan). Larmet kan ha tre separata larmslingor, två av typen NC (Normal Closed) och en NO (Normal Open). En summer ingår som intern larmgivare, lysdioder indikerar diverse larmstatus. Ett relä får självhållning vid larm. Reläet kan användas för att koppla in extern larmsiren eller motsvarande. En plugg-in transformator ingår liksom komponenter till en magnetbrytare.
OBS: Till varje steg hör separat byggbeskrivning och inkopplingsanvisning.

Del A:

Kretskort Spänningsregulator Transformator I det första steget (A) byggs kretskortet för spänningsreglering med LM317. Plugg-in transformatorn följer med i denna del. Byggbeskrivningen innehåller även förslag på belastningsexperiment för att närmare bli bekant med regulatorns funktion - mätningar med DVM och ev. oscilloskop.
A-delens innehåll:
Mönsterkort + likriktare, glättningskondensatorer, lysdiod, LM317, skruvplintar, div. motstånd och kondensatorer samt plugg-in transformator för 230V som ger 12V växelspänning ut (sekundärspänning).
Larmkort

Del B:

I steg två (B) byggs kretskortet till larmcentralen med transistorer. Detta kan nu matas med spänningsregulatorn som byggts i del A och blir till ett fungerande larm om det förses med någon typ av larmgivare och larmindikator (kommer i del C). Byggbeskrivningen till del B innehåller även förslag på mätningar (med DVM) för att lära känna kopplingen.
B-delens innehåll:
Mönsterkort, 4 transistorer, relä, tryckswitch, motstånd, kondensatorer, anslutningsstift, kabel mm.

Del C:

Larmbox I den sista delen monteras kretskorten i en passande låda med storleken 111x82,5x38 mm (633G0030) samt ansluts till kontakter, fler lysdioder och omkopplare. Larmet är sedan färdigt för inkoppling.


Beställningsdata


Läs beställningsinformation i [ Beställ ].
Alla priser i katalogen är inklusive moms.

© 2006 Belganet Dataelektronik 061025 nilsake@bde.se