BELGANET DATAELEKTRONIKS KATALOG

[ Hem ] [ Produkter ] [ Elektronikskolan ] [ BDE ]

[ Byggsatser ] [ Litteratur ] [ Tillbehör ] [ Komponenter ] [ Surplus ] [ Beställ ]
—> [ Innehållsförteckning ] [ Tillbaka ]


Tillbaka Tillbaka Nästa Elektronikpaket

Grundpaketet Bygg med transistorer

Boken Experimentkomponenter Kretskort darlington Kretskort tempstyrd fläkt I Grundpaketet ingår boken Bygg med transistorer, experimentsats samt två byggmoduler: Känslig förstärkare (BM001) och Temperaturstyrd fläkt (BM005). Detta är ett utmärkt startpaket för att utforska och experimentera med elektronikens grundläggande komponenter som mostånd, kondensatorer dioder och transistorer. Handboken - Bygg med transistorer - beskrivs närmare under Litteratur. Närmare beskrivning av byggmodulerna hittar du under Byggsatser (BM001 - experimentkoppling och BM005 - Styr och reglera).

Artikelnr: BB005/3
Pris: 290:-

För skolan - Elevens läromedel!

För en enskild elev fungerar Grundpaketet som ett komplett elevmaterial.
Med Handboken som vägledare, experimentsatsen och de två byggsatserna arbetar eleven helt självständigt.Övriga schema och funktioner som beskrivs i boken i ett speciellt kapitel kan läraren använda som exempel, i laborationer, specialarbete, överkurs etc. Detta elevmaterial kan vid behov kompletteras med andra byggmoduler.

Elevuppsättning (minst 10 st):

Artiklnr: BB005/10
Pris: 220:-

© 2006 Belganet Dataelektronik 061025 nilsake@bde.se