[ Hem ] [ Produkter ] [ Elektronikskolan ] [ BDE ]

[ BDE ] [ Beställningsinformation ] [ Om hemsidan ] [ Belganet ]


En reparerad hemsida - teknisk information.

Belganet Dataelektroniks första hemsida gjordes i mars 1997. Den byggdes om två år senare då alla ramar togs bort.2006 har den genomgått en omfattande renovering.
Fortfarande gäller enkelhet och snabbhet som ledstjärna. Förhoppningen är att det skall bli lättare att hitta det man söker.
Allt kunskapsmaterial ligger nu under "Elektronikskolan". Här finns även Magasinet som är tänkt att innehålla kunskapsartiklar.
Även produktsidorna har fått en annan uppdelning. Alla byggsatser har samlat under samma huvudrubrik och det är nu möjligt att bläddra bland byggsatserna.
Komponentsidan är tänkt att utvecklas för presentaion av nya eller vissa utvalda komponenter - ej surplus.
Den nya hemsidan är dock lika hemmasnickrad som den gamla och alla synpunkter, även klagomål välkomnas och skickas lämpligen till undertecknad: nilsake@bde.se
Vägledande för hemsidan är som tidigare:

En hemsida som kan läsas av alla

Vist är det trist att mötas av påpekandet att man inte har en tillräckligt uppdaterad läsare för att komma in på en hemsida. Eller när läsaren brakar ihop på grund av något konstigt javaskript. Ett enda javascript finns - det är länken "Tillbaka" som finns lite överallt. Ingen besökare på dessa hemsidor skall mötas av oläsbara sidor på grund av för liten skärm, en läsare som inte kan hantera ramar eller tabeller eller ens bilder. Andra må ha sina skäl men jag har ingen anledning att tvinga mina besökare att använda den ena eller andra senast uppdaterade läsaren för att informationen om mina byggsatser eller utbilningsmaterial i elektronik skall nå fram!
Det finns idag organiserade rörelser och många enskilda som arbetar idogt för att försvara den ursprungliga ståndpunkten att www skall vara plattformsoberoende. Innebörden är denna: oavsett operativsystem (UNIX, PC, MAC etc), oavsett vilken läsare (grafisk, endast text, talmaskin etc), oavsett skärmens storlek och mottagarens övriga önskemål och behov(skärmens upplösning och storlek, fonter, färger etc), oavsett allt detta skall information nå fram och vara tillgänglig för alla.
Hand i hand med kravet på plattformsoberoende går försvaret av HTML som ett språk vars syfte är att presentera information och inte ett verktyg för att göra tjusiga sidor. När man förstår skillnaden mellan innehåll och presentation kan dessa förenas på ett effektivt sätt.
Ett bra innehållet kan lyftas fram på ett effektivt sätt både med bilder, tabeller och andra element inom ramen för HTML. Om ramar är det enda sättet att effektivt förmedla sin information skall man givetvis använda ramar. Om java applets eller script är nödvändiga för att visa det man vill skall man givetvis använda dessa verktyg. Hur roliga spel skulle man kunna spela baserade på enbart HTML 2.0 taggar?
Att hålla sig till HTML-standard betyder ingen begränsning utan snarare att använda www på det mest effektiva sättet. För de flesta gäller trots allt målsättningen att informationen skall vara läsbar för så många som möjligt.
Om man vill försöka göra en hemsida som kan läsas av så många som möjligt finns det hjälp att få.

Här är ett par svenska länkar:

Du som vill gå vidare kan göra detta via:
Best viewed with any browser"Best viewed with any browser" kampanjens hemsida finns massor av länkar i ämnet. Jag rekommenderar denna länk antingen du själv snickarar hemsidor eller bara är intresserad av ämnet. Här hittar du även kampanjens deklaration i svensk översättning.
[ Upp ]

En "snabb" hemsida

När du nu hittat bde.se vill du säkert se vad detta är, utan att behöva vänta ens 10 sekunder på några kanske tjusiga men helt ointressanta foto, eller några javagubbar som springer över skärmen.
Vid reparationen av min egen hemsida har hastigheten fått hög prioritet. Därför låter jag bilderna spela en en mindre framträdande roll och utnyttjar inga tidskrävande effekter. Det finns inte så många stora bilder kvar. Alla bilder har optimerats till 15-30% av sin ursprungliga storlek. En sida som tidgare kunde ta 8 sek att ladda med 28,8k kommer nu under 2 sekunder. Jag tror att detta glädjer, oavsett om man har bredband eller inte.

Det skall vara lätt att hitta

Förutom snabbt måste det vara lätt att hitta på hemsidan. Katalogen, för att ta ett exempel, måste vara översiktlig. Helst skall man ha kartan över hela hemsidan framför sig. Ju större en hemsida är desto svårare nöt är detta att knäcka. Med ramar är det ganska enkelt att göra en bra katalog och god översikt. Probelemet är att inte alla läsare klarar ramar och dessutom innebär ramar en fördröjning.
Tabeller är ett annat populärt verktyg. Dessa kan göras så att informationen går fram via de flesta läsare även om detta inte är resultatet av en WYSIWYG-editor. Det finns utmärkt vägledning till bra tabeller. Se tex Flavell
[ Upp ]

En "stilig" hemsida

CSS logo

Till sist men därför inte minst. Det skadar givetvis inte att försöka göra en "snygg" hemsida. Detta är nu det allra svåraste eftersom det trots allt är mottagaren som själv bestämmer det mesta! Fonter, färger bakgrunder osv. Men det öppnar sig nya möjligheter!
Standarden HTML4.0 liknar alltmer ett fullständigt markeringsspråk. Denna standard skiljer mellan dokumentets struktur (som förmedlar innehållet) och tar avstånd från dess presentation. I den strikta versionen försvinner presentationselement som FONT och ALIGN. Presentationen överlåts istället till stilmallar(Cascade Style Sheets - CSS). En stilmall ligger som författarens "förslag" till layout av sidan men kan också ligga i mottagarens dator/läsare.
HTML4.0 och stilmallar betraktas av många som ett stort steg framåt för plattformsoberoende och tillgänglighet för alla. Den reparation som gjorts av min hemsida bygger på den inriktning som den strikta versionen av HTML4.0 föreslår. Dock använder jag inte några av de helt nya element och attribut som den nya standarden föreslår (ramar tex) eftersom detta skulle skada inriktningen på läsbarheten för alla. Jag använder med försiktighet tekniken med stilmallar. Med hjälp av en stilmall kommer mina sidor att presenteras som jag önskar att de skall ses om mottagaren själv tillåter detta och har en läsare som klarar av stilmallar. För dig som inte har en läsare som kan hantera CSS-1 gäller fortfarande att sidorna skall vara läsbara till 100%, snabba att ladda och med fungerande länkar dvs det som är det väsentliga!
Du kan läsa mer om stilmallar i den tidgare nämnda HTML Referensboken av Eva von Pepel.
[ Upp ]


Du befinner dig på sidorna om Företaget och [ Om hemsidan ]. —> [ Hem ]

© 2007 Belganet Dataelektronik 080103 nilsake@bde.se