BELGANET DATAELEKTRONIKS KATALOG

[ Hem ] [ Produkter ] [ Elektronikskolan ] [ BDE ]

[ Byggsatser ] [ Litteratur ] [ Tillbehör ] [ Komponenter ] [ Surplus ] [ Beställ ]
—> [ Innehållsförteckning ] [ Tillbaka ]


Tillbaka Tillbaka Nästa Styr och reglera

Kretskort Stegmotorstyrning

Slutsåld - Stegmotorstyrning - slutsåld

Ett komplett styrkort för stegmotorstyrning med drivkretsar PBL3717. Denna byggsats ger dig möjlighet att stega en bipolär stegmotor till exakt de positioner du själv önskar med hjälp av till exempel en pulsgenerator eller dator.
De data som ligger i minneskretsen (EPROM) ger dig möjligheter att välja mellan helstegsdrivning, vågdrivning och olika typer av halvstegsdrivning. Drivkretsarna kan mata 1 A (max)/motorlindning.
Tillsammans med den utförliga handboken är detta den perfekta byggsatsen för dig som vill göra något själv med stegmotorer.
Länk till programvaror - se nedan.
OBS: Det blir allt svårare att få tag på minneskretsen 2716/2732, som innehåller sekvensdatat. Drivkretsar kommer att finnas som reservdel men byggsatsen är en utgående artikel. Det finns endast ett litet antal kvar.
Utdrag ur handboken finns som en artikel i Elektronikvärlden nr 6 juni 1995

Komplett byggsats enligt ovan, Art.nr: BB002
Pris 390:-

----------
Byggsatsen utan bok, Art.nr: BB002/1
Pris 340:-

----------
Om du vill beställa något, läs då först under [ Beställ ] för lägsta porto mm.
Alla priser i katalogen är inklusive moms.

Styrprogram

Stegmotorn kan styras genom att kortets digitala ingångar (i första hand stegingången och fram/back) kopplas till en mikroprocessor eller till printerporten på en PC. Styrprogrammet kan skrivas i t.ex. Basic eller C. Det finns också färdiga programvaror för såväl en motor som för komplexa maskiner för styrning i X-, Y- och Z-led (kräver tre styrkort). Flera kunder har med framgång använt programvaran KCAM4 som skickar signaler till printerporten på en PC. Information om denna avancerade programvara som också finns att ladda hem som shareware hittar du på Kellyware. Här finns också länkar till andra sidor om CNC-styrning.
En annan programvara (för PC) som också skall fungera bra är Mach2 som finns att ladda hem från Mach2 Enligt uppgift från kunder ger detta program mjukare gång genom att förhindra avbrott från operativsystemet.

Flera styrkort

Oftast vill man köra ett antal styrkort från samma dator och kraftaggregat.


Jordningsprincip

Ju mer ström man tar ut till motorerna desto viktigare blir det att jordningen i systemet görs riktigt. Se till att datasignaler, 5V och motorspänning har egna 0V (inte delar jordledare) fram till kortet. Bilden visar principen för två kort. Det behövs två 0V:ledare från motorspänninges 0V - en till vart och ett av korten + två 0V:ledare från 5V- aggregatets 0V - en till vart och ett av korten + två 0V:ledare från printerportens 0V (eller motsvarande dataport) - en till vart och ett av korten. (Innebörden är att 0V bara sammankopplas i en punkt - plinten på kortet.) Även om 5V och motorspänning har samma 0:a från början (ett gemensamt kraftaggregat) skall de gå åtskilda fram till kortet.
Det är också mycket lämpligt att tvinna kablarna parvis dvs. varje motorspänning tvinnas ihop med sin jord, varje 5V ihop med sin jord osv. fram till respektive kort.

Om motorströmmen

Kretsarna som levereras med styrkortet klarar upp till 1A motorström. Strömmen bestäms av ett par motstånd som sitter på kretskortet. Standardmotstånden i byggsatsen ger max 415mA till motorn.
Uppgradering till högre ström sker genom att byta värde på dessa motstånd (R3 och R6) samt en drossel (L1) på 22µH som byts till en kraftigare typ. Uppgraderingssatsen för 0,83mA (som medföljer byggsatsen)ger maximalt tillåten ström (moment) till den motor som levereras med byggsatsen.

© 2006 Belganet Dataelektronik 061025 nilsake@bde.se