Surpluselektronik från Belganet

[ Hem ] [ Produkter ] [ Elektronikskolan ] [ BDE ]

[ Läromedel ] [ Magasinet ] [ Länkar ]
[ Ellära ] [ Digitalteknik ] [ Tillbaka ]


Ellära

Här är lite informatiom om det material vi tog fram i ämnet Ellära. Materialet motsvarade läroplanen för ElläraA på gymnasiet. Även laborationer i Ellära togs fram men dessa har tagits bort här efterson de bedöms som en del av boken Ellära. De artiklar i ämnet som publicerades i tidningen Elektronikvärlden är dock medtagna.
.

Boken Ellära med elektromagnetism

Ellära med elektromagnetism

Den här boken handlar om den elektriska strömmen. Hur och varför elektrisk ström uppstår och hur den beter sig. Som en röd tråd i boken återkommer två särskilt viktiga begrepp som hänger ihop: elektromagnetism och energi.
Elektromagnetism förklarar varför ljud och elektriska impulser flyttas med ljusets hastighet genom radiovågor och i ledningar. Den förklarar också hur den elektriska strömmen är möjlig, varför den beter sig som den gör, uppkomsten av statisk elektricitet, spänning, magnetism, radiovågor, elektromagnetiska störningar ja, alla elektriska fenomen.
I elläran är energibegreppet lika grundläggande som elektromagnetismen. Energiflöden och energiomvandlingar ligger bakom alla de elektriska fenomen som elläran handlar om: ström, spänning, resistans, magnetism osv.
Men boken är givetvis mer än dessa två begrepp!
Hela den traditionella elläran som handlar om elsäkerhet, ström, spänning, ohms lag, serie- och parallellkoppling, lik- och växelspänning, kondensatorn, transformatorn osv. avhandlas utförligt och illustrerat. Stor vikt läggs på schemaläsning och kretsanalys och inte minst mätteknik: mätning av ström, spänning, resistans liksom de vanliga mättekniska problemen. Även oscilloskopet behandlas kortfattat.
I boken finns övningsuppgifter och utmaningar (variationer) och även en överkurs för de vetgiriga kallad: Ta ett steg till...
Boken är till innehållet på en nivå som motsvarar gymnasieskolans ElläraA. Den passar både för lärarledd undervisning och för självstudier.
Ellära med elektromagnetism innehåller den grundläggande ellära som varje elektroniker behöver känna till - det spelar ingen roll om man är, eller tänker bli, elektriker, reparatör, konstruktör eller teknisk programmerare.

Till boken finns passande laborationer(gratis), laborationsmaterial och byggprojekt.

Boken Ellära med elektromagnetism är på 156 sidor (A4), tryckt i svartvitt och ringbunden. Den är illusterad med över 550 bilder och innehåller ett sakregister med över 500 nyckelord.

Artikelnr: BL011
Pris: SLUTSÅLD-

[ Upp ]

Projekt och byggsatser

Under 1995-97 publicerades ett antal artiklar i tidningen Elektronikvärlden. De handlar i allmänhet om byggsatser som inte är till försäljning längre men eventuellt kan finnas enstaka exemplar i "Surplus 2023"!